Training projectleider bewoners

Veranderingen in de fysieke leefomgeving hebben grote impact op bewoners. Hoe ga je om met weerstand tegen die veranderingen? Hoe krijg en hou je bewoners aan boord? En hoe maak je bewoners onderdeel van de plannen? Je vergroot je kennis én vaardigheden om bewoners te laten participeren en hiervoor draagvlak te krijgen bij stakeholders. De projectleider bewoners begrijpt wat er nodig is om ruimtelijke projecten te laten slagen en kan de strategische vertaalslag maken van bewoners naar de planvorming en uitvoer daarvan. Als daarvoor nieuw beleid nodig is, dan schrijft de projectleider bewoners dit zelf.

Instapniveau/ achtergrond:

adviseur of bewonersconsulent in fysieke leefomgeving

studieprogramma

 • Participatie en beleid
 • Communicaties en gesprek
 • Basiskennis projectontwikkeling
 • Persoonlijke ontwikkeling

Volledig studieprogramma

planning

 • 10 trainingsdagen
 • 6 intervisie momenten
 • 3 masterclasses
 • 1 dag excursie

Bekijk de planning

kosten

 • Totaalprijs € …..,-
 • incl. lesmateriaal
 • incl. toegang online academie
 • incl. masterclasses en excursie

Kostenspecificatie

studieprogramma

Het studieprogramma voor deze training bestaat uit drie onderdelen en doorlopend aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

00 | persoonlijke ontwikkeling
 • Persoonlijkheidstest
 • Intervisie
 • Coaching
01 | Participatie, regelgeving en beleid: 2 trainingsdagen + masterclass
 • Het nut van participeren
 • Voorwaarden en vormen van participatie
 • Participatiemodel & omgevingswet (participatie)
 • Rechten van bewoners & sociaal plan
 • Beleid maken
02 | Communicatiestijlen & gespreksvoering: 2 trainingsdagen + masterclass
 • Inzicht in communicatiestijlen
 • Gesprekstechnieken
 • Oefenen van gesprekken
 • Observeren en vastleggen
 • Problemen achter de voordeur
03 | basiskennis projectontwikkeling: 2 trainingsdagen + masterclass
 • Van visie naar plan
 • Projectmatig werken
 • Omgevingsmanagement
 • Omgevingswet (bouwen)

planning

De training Projectleider Bewoners doorloop je in 6 maanden. De lesdagen zijn om de week gepland. Ieder onderdeel bestaat uit twee lesdagen en wordt afgesloten met een masterclass. Tijdens de masterclass brengen we theorie in praktijk en neemt een professional ons mee in de materie aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden. Tussen de lesdagen door heb je toegang tot extra informatie in de online academie en werk je in een kleine groep aan een casus. In die casus komen alle lesonderdelen aan bod. Het resultaat van de casus presenteren de groepen op de laatste lesdag aan elkaar.

Week OnderdeelVorm
Week 0Intake & persoonlijkheidstestOnline
Week 1Lesdag: Participatie, regelgeving en beleid maken (deel 1)Klassikaal, hybride
Week 2IntervisieIn kleine groep
Week 3Lesdag: Participatie, regelgeving en beleid maken (deel 2)Klassikaal, hybride
Week 4Bespreken persoonlijkheidstest en persoonlijke doelenIndividueel
Week 5Lesdag: Masterclass participatie, regelgeving en beleid makenKlassikaal, op locatie
Week 6IntervisieIn kleine groep
Week 7Lesdag: Communicatiestijlen en gespreksvoering (deel 1)Klassikaal, hybride
Week 8IntervisieIn kleine groep
Week 9Lesdag: Communicatiestijlen en gespreksvoering (deel 2)Klassikaal, hybride
Week 11Lesdag: Masterclass communicatiestijlen en gespreksvoeringKlassikaal, op locatie
Week 12IntervisieIn kleine groep
Week 13Lesdag: Basiskennis projectontwikkeling (deel 1)Klassikaal, hybride
Week 14IntervisieIn kleine groep
Week 15Lesdag: Basiskennis projectontwikkeling (deel 2)Klassikaal, hybride
Week 17Lesdag: Masterclass basiskennis projectontwikkeling Klassikaal, op locatie
Week 19IntervisieIn kleine groep
Week 21Lesdag: Presentaties opdracht Klassikaal, hybride
Week 23ExcursieOp locatie

Kostenspecificatie