Training participatie in het ruimtelijk domein

Veranderingen in de fysieke leefomgeving hebben grote impact op bewoners. Hoe ga je om met weerstand tegen die veranderingen? Hoe krijg en hou je bewoners aan boord? En hoe maak je bewoners onderdeel van de plannen? Je vergroot je kennis én vaardigheden om bewoners te laten participeren en hiervoor draagvlak te krijgen bij stakeholders. De projectleider bewoners begrijpt wat er nodig is om ruimtelijke projecten te laten slagen en kan de strategische vertaalslag maken van bewoners naar de planvorming en uitvoer daarvan. Als daarvoor nieuw beleid nodig is, dan schrijft de projectleider bewoners dit zelf.

Deze training is geschikt voor communicatieprofessionals, bewonersconsulenten en projectleiders die meer inzicht willen krijgen in participatie in projectontwikkeling.

Benodigd opleidingsniveau:
HBO

28 september 2023
26 oktober 2023
16 november 2023

3 trainingsdagen
3 intervisiemomenten
3 dagen studietijd

€ 1.995, –
incl. lesmateriaal
online academie

Kantoor Betuun
Suikerlaan 23A
Groningen

studieprogramma en planning

00 | persoonlijke ontwikkeling
 • Persoonlijkheidstest – intake (online)
 • Intervisie (online)
01 | Participatie & regelgeving (28 september – Groningen)
 • Het nut van participeren
 • Voorwaarden en vormen van participatie
 • Participatiemodel
 • Regelgeving: o.a. omgevingswet, sociaal plan
02 | Communicatiestijlen & gespreksvoering (26 oktober – Groningen)
 • Inzicht in communicatiestijlen
 • Gesprekstechnieken
 • Problemen achter de voordeur
 • Oefenen van gesprekken
 • Observeren en vastleggen
03 | een goed plan (16 november – Groningen)
 • Van visie naar plan
 • Projectmatig werken
 • Omgevingsmanagement
 • Communicatie-aanpak